Dette emnet er erstattet av GEO2140 – Faste jords geofysikk.

Semesterside for GEL2140 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Fredag 10. mars blir det øvelse i Auditorium 3 i ZEB-bygget. Dette skyldes instiuttmøte i Auditorium 1. 

6. mars 2017 11:51

Fra og med 20.1. og frem til påske holdes forelesningene og øvelsene i Auditorium 1, Geologibygningen. Timeplanen vil oppdateres med riktig sted.

19. jan. 2017 11:39

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

28. nov. 2016 16:05