Dette emnet er nedlagt

GEO3210 – Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter dannelse av kilde og reservoarbergarter med hovedvekt på dannelse, migrasjon og akkumulasjon av hydrokarboner. Videre gis det en introduksjon til prinsippene for leting og produksjon av petroleum med særlig vekt på geofysiske metoder.Emnet omfatter også en geologisk gjennomgang av de petroleumsproduserende delene av norsk kontinentalsokkel.

Hva lærer du?

Du får en innføring i petroleumsgeologi og geofysikk og gis en forståelse av dannelse, migrasjon, akkumulasjon og produksjon av hydrokarboner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (nedlagt)

Overlappende emner

5 studiepoeng med G 142.

Undervisning

Høst. 4 timer forelesning pr. uke. Obligatoriske øvelser (30 timer) og 2 feltdager.

Eksamen

Deltagelse i grupper, skriftlige og muntlige presentasjoner og oppgaver vurders kontinuerlig og teller tilsammen 30%. Avsluttende eksamen (enten muntlig eller skriftlig (3 timer)), som teller 70%. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Emnet ble undervist for siste gang høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble gitt siste gang høsten 2005.

Undervisningsspråk

Engelsk