GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om hvordan sedimentære partikler dannes og kan karakteriseres. Emnet gir deg også kjennskap til de viktigste sedimentære prosessene, de ulike avsetningsmiljøene og hvilke makro-, mikro- og sporfossiler som er karakteristiske. I tillegg får du innblikk i hvilke tafonomiske prosesser fossilene utsettes for og hvordan vi benytter fossiler til å tolke paleomiljø.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • Kjennskap til basisprinsippene innen sedimentologi og paleontologi
 • Kunnskap om sedimentdannelse, transport og avsetning, samt fossilisasjon og paleoøkologi
 • Kjennskap til de viktigste sedimentære facies og deres fossilinnhold (sporfossiler inkludert)
 • Kjennskap til hovedprinsippene innen litho-, bio- og sekvensstratigrafi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart i GEL2120:

For studenter som tok GEL2120 våren 2015 eller senere gjelder at GEL2120 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning/øvelse per uke. 10 -15 obligatoriske øvelsesoppgaver som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 3 dager obligatorisk feltundervisning.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen starter:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 første gang du møter til undervisning.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Prosjektrapport, ekskursjonsrapport og skriftlig eksamen (3 timer). Bokstavkarakter (A-F) på grunnlag av rapporter og eksamen. Rapportene teller 25 % hver, mens den skriftlige eksamen teller 50 %

Begge rapporter og skriftlig eksamen skal være bestått for å bestå GEL2120.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk