Dette emnet er nedlagt

GEO4440 – Vannressursforvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler praksis vedrørende bruk og forvaltning av vannressurser primært i Norge. Temaer som behandles:

  • Lovgivning ved vannressursforvaltning.
  • Ansvarlige institusjoner i norsk forvaltning.
  • Bruk av vassdrag til kraftutbygging og vannforsyning.
  • Beredskap og ansvarsfordeling under skadeflommer. Flomvarsling. Flomsonekartlegging og planlegging av arealbruk. Erosjon og forbygging.
  • Sikring av grunnvannsmagasiner.
  • Konsekvensanalyser ved flerbruk av vannressurser
  • Internasjonale fora som Norge er medlem av.

Hva lærer du?

Du har et grunnlag for faglig forvaltningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier tilsvarende 4 timer per uke. Obligatoriske oppgaver. Ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

Obligatoriske oppgaver, muntlig eksamen. Ved vurdering teller begge deler likt. Bokstavkarakter.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Tilsynssensor for dette emnet er førsteamanuensis Ivar Berthling, Geografisk institutt, NTNU.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Deler av emnet videreføres i GEO4441.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk