Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

emnet er nedlagt. Innholdet dekkes i sin helhet av UNIS-emnet AG-327, se www.unis.no

Dette er et fireukers feltkurs om geomorfologiske effekter av Holocene og nyere klimaendringer i arktiske strøk som Svalbard. Deler av kurset går nær Longyearbyen i det sentrale Spitsbergen, mens en annen del går på Kapp Linné på vestkysten av Spitsbergen. Den første uken av kurset brukes til vitenskapelige og praktiske forberedelser for feltturen, med base ved UNIS i Longyearbyen. To uker brukes til feltarbeid. Den siste uken tilbringes på UNIS, med forberedelse av feltrapport og presentasjon.

Hva lærer du?

Du får god feltkunnskap om forskjellige geomorfologiske prosesser og -landformer i kaldt klima.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har særskilte opptaksrutiner. Henvend deg til instituttet innen 1. april.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

GEO4410 – Glacial and Periglacial Geomorphology

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot AG-327
  • 9 studiepoeng overlapp mot GG365

Undervisning

Forelesninger, seminar , ekskursjon og feltarbeid. Obligatorisk rapport fra feltoppholdet. Denne må godkjennes før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende presentasjon, hvor obligatorisk rapport inngår i pensum. Teller 100% i karakteren. Bokstavkarakterer (A-F).

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Emnet undervises om sommeren, annethvert år. Emnet undervises første gang sommeren 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gangen høsten 2006. Innholdet dekkes i sin helhet av UNIS-emnet AG-327, se www.unis.no .

Undervisningsspråk

Engelsk