Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Biologisk institutt.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 16. januar til 22. mai)

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 17. januar til 23. mai)

Kollokvier

Kollokvier, gr 1

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 25. mai)

Stein Fredriksen, Dag Olav Hessen, John Stuart Gray, Tore Slagsvold, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann

Kollokvier, gr 2

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 19. januar til 25. mai)

Tore Slagsvold, Dag Øystein Hjermann, Nils Christian Stenseth, Stein Fredriksen, John Stuart Gray, Dag Olav Hessen

Publisert 17. nov. 2005 13:47 - Sist endret 8. feb. 2006 18:01