Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i generelle økologiske prinsipper, fra organisme til økosystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • Tilpasninger mellom organismer og miljø
 • Populasjonsdynamikk – årsaker og verktøy
 • Interaksjoner mellom arter – konkurranse, predasjon, mutualisme og parasittisme
 • Samfunnsstruktur og suksesjon
 • Produksjon, næringsnett og stofflyt gjennom økosystemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til emnet, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) eller BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt),BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS2100 – Generell økologi

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen om du har spørsmål.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, kollokvier og obligatoriske dataøvelser.

Dette emnet bruker Fronter. Frem til semesterstart vil informasjon bli gitt på emnets semesterside.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS2100

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises siste gang vår 2018 og viderføres som BIOS2100 Generell økologi

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk