BIOS2100 – Generell økologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i levende organismers forhold til sine omgivelser, prosesser som styrer arters utbredelse og antall, artssamfunn, økosystemer og biomer, effekter av menneskets miljøpåvirkning, og sammenhengen mellom økologi og evolusjon.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • Tilpasninger mellom organismer og miljø
 • Faktorer som bestemmer arters geografiske utbredelse
 • Livshistoriestrategier og populasjonsdynamikk
 • Interaksjoner mellom arter - mutualisme, konkurranse, predasjon, herbivori og parasittisme
 • Biodiversitet, samfunnsstruktur og suksesjon
 • Produksjon, næringsnett og stofflyt gjennom økosystemer
 • Sentrale effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS1150 – Biologisk mangfold, BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap, STK1000 – Innføring i anvendt statistikk.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Kollokvier

 • Obligatoriske dataøvelser

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Godkjent obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske aktiviteter som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO2100 - Generell økologi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 18:20:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk