Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i levende organismers forhold til sine omgivelser, prosesser som styrer arters utbredelse og antall, artssamfunn, økosystemer og biomer, effekter av menneskets miljøpåvirkning, og sammenhengen mellom økologi og evolusjon.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne gjøre rede for:

 • Tilpasninger mellom organismer og miljø
 • Faktorer som bestemmer arters geografiske utbredelse
 • Livshistoriestrategier og populasjonsdynamikk
 •  Interaksjoner mellom arter - mutualisme, konkurranse, predasjon, herbivori og parasittisme
 • Biodiversitet, samfunnsstruktur og suksesjon
 •  Produksjon, næringsnett og stofflyt gjennom økosystemer
 • Sentrale effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO2100 – Generell økologi (videreført)

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Obligatoriske dataøvelser

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 3 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning  for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen , før forelesningen starter.

Adgang til undervisning

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • 4 timer skriftlig eksamen teller 100%

Godkjente dataøvelser er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO2100 – Generell økologi (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk