Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet undervises som masteremne med emnekoden BIO4300 hvert høstsemester.

Innføring i marinbiologiske og oseanografiske metoder og teknikker som er aktuelle for gjennomføring av mastergradsstudiet i marinbiologi. Prøvetagningsteknikker for de fri vannmasser, litoralsonen såvel som hard- og bløtbunn, og metoder for bearbeidelse av rådata. Måling av fysiske og kjemiske egenskaper i sjøen med moderne instrumentering. Planktonstudier med akustiske og tradisjonelle metoder, og prosesser som primærprodukjson med "tracer"- teknikk. Arbeid i laboratoriet på Blindern og ombord i forskningsfartøyene Trygve Braarud og Bjørn Føyn.

Hva lærer du?

Gi studentnene innsikt i og praktisk bruk av moderne metoder for havforskning og marinbiologi, samt kunnskap om viktige organismegrupper i det marine økosystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

BIO4400 Akvatisk økologi.

Undervisning

Forelesninger, tokt- og laboratoriearbeid, 2 timer forelesning, 4-8 timer tokt / lab. Maks 12 studenter.

Eksamen

Deleksamener/ prosjektoppgaver gjennom semesteret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2005. Emnet undervises som masteremne med emnekoden BIO4300 hvert høstsemester.

Undervisningsspråk

Norsk