Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gikk siste gang våren 2008, men opprettholdes som emne, se BIO4400

Emnet gir en innføring i de fysiske og kjemiske prosessene i de ulike akvatiske habitater og strukturen i de ulike økosystemene.

Hva lærer du?

Forståelse av de akvatiske miljøene, organismenes krav og tilpasning til miljøet og strukturen i de vanlige økosystemene.

Opptak og adgangsregulering

For etteranmelding til emnet, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000

Overlappende emner

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, samt obligatorisk kollokvier, laboratorieøvelser og tre toktdager på sjøen. Muligens også en feltdag i ferskvann.

Emnet bruker Fronter.

Eksamen

Godkjent toktrapport må leveres før en får ta eksamen. En avsluttende skriftlig eksamen (tre timer) som teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet har periodisk evaluering våren 2008.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2008, men opprettholdes som emne, se BIO4400

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)