Dette emnet er nedlagt

BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dett emnet gikk siste gang våren 2008.
Årsaker til demografisk forandring eller stabilitet. Livs-syklus-grafer. Alders- og stadiestrukturert demografi for fastsittende organismer. Matrise-modeller. Individ-baserte modeller. Effekten av populasjonstetthet. Konkurranse. Klonal og seksuell reproduksjon. Spredning. Forstyrrelse. Felt-metoder.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i metoder og problemstillinger i moderne populasjonsøkologi for fastsittende organismer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9050. Ta kontakt med studieseksjonen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Biologi

Undervisning

Emnet undervises annenhvert år. Presentasjon og diskusjoner av reviews og originale artikler fra de ledende økologi-tidsskrifter. Obligatorisk deltagelse 3 timer per uke. Maksimum 12 deltakere. Emnet avsluttes med en obligatorisk feltdag. Dette emnet bruker Fronter.

Eksamen

Fire presentasjoner og avsluttende eksamen (3 timer), vekt: 20:20:20:20:20.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet gikk siste gang våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)