Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i menneskets økologi i lys av vår fortid. Trekk fra menneskets evolusjonære fortid presenteres ved sammenliknende studier, spesielt av fossile og nålevende primater. Den atferdsøkologiske tilnærmelsen anvender moderne teori for å forstå ulike trekk ved mennesket. Det fokuseres på forståelsen av ulike former for tilpasning

Hva lærer du?

Studentene vil gjennom forelesninger og diskusjon få en oversikt over menneskets atferdsøkologi og evolusjonære bakgrunn, en innsikt av stor betydning for tverrfaglig forståelse og utvikling av fagfeltet humanøkologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9100. Ta kontakt med studieseksjonen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet har bred allmen interesse, og kan tas uavhengig av forkunnskaper. Det er imidlertid en fordel med en del kunnskaper i biologi

Overlappende emner

Emnet overlapper 6 studiepoeng mot BIO272.

Undervisning

Undervisning i form av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer) i begynnelsen av juni. Bokstavkarakterer.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble for siste gang undervist våren 2007.
Emnet videreføres som BIO1010.

Eksamen

Siste eksamen ble gitt våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk