Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er erstattet av BIO4301, og dermed nedlagt

Emnet gir en innføring i marin biologi, med vekt på økologi. Kurset benytter forelesninger som en basis, supplert med feltundervisning. Feltundervisningen vil ha som hovedmål å se på prøvetagningsteknikker som vil kunne være aktuelle i forbindelse med masterstudiet. Arbeide vil skje i felt, i lab og ombord på Universitetets forskningsfartøyer.

Hva lærer du?

Gi studentene innsikt i og praktisk bruk av moderne metoder for havforskning og marinbiologi, samt kunnskap om viktige organismegrupper i det marine økosystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4400 – Pelagisk økologi

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4301 – Marin bentisk økologi

Undervisning

Forelesninger, tokt og laboratoriearbeide, samt studentpresentasjoner av utvalge emner.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100%.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang høsten 2009, og erstattes av BIO4301.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)