Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende limnologi/ferskvannsbiologi introduseres gjennom forelesninger, praktisk arbeid i felt og på laboratoriet, og egne presentasjoner av teori og resultater. Kurset omfatter både grunnleggende fysisk-kjemiske aspekter ved ferskvann, økologiske og evolusjonære aspekter hos vannlevende organismer, næringskjeder i vann samt forurensning og forvaltning av ferskvannsressurser. Kurset dekker den grunnleggende ”økohydrologi” for hydrologistudenter. Feltkurset blir tidlig i september.

Hva lærer du?

Kurset vil gi grunnleggende innsikt i ferskvann med vekt på innsjøer. Det vil bestå av tre hovedtemaer:

  • Gjennomgang av innsjøtyper og grunnleggende fysisk-kjemiske prinsipper relatert til lys, varme, gasser og vannkjemi. Dette er fundamentet både for å forstå naturlige prosesser i innsjøer, hvordan innsjøers karaktertrekk formes av nedbørfeltet og hvordan sjøer påvirkes av forurensning, klimaeffekter og andre antropogene effekter.
  • Organismer, biologiske prosesser, evolusjonære tilpasninger og næringskjeder i innsjøer fra alger og bakterier til fisk.
  • Forurensningseffekter og forvaltning av vannressurser, den globale vannforsyning i et klimaperspektiv.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor-grad i Natur- og miljøfag, Biologi eller geofag/kjemi (herunder hydrologiske retninger), eller tilsvarende fra høyskoler.

Undervisning

Undervisning gis intensivt i uke 34-39 i form av forelesninger, laboratoriearbeid og dagsekskursjoner. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Godkjent deltagelse, essay (20% av totalkarakter), og tre timers skriftlig eksamen i uke 39 (80%).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2011.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gikk siste gang høst 2014

Eksamen

Emnet gikk siste gang høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)