Dette emnet er nedlagt

BIO4360 – Næringskjeder, økologi og evolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gikk siste gang vår 2007.

Emnet vil fokusere teoretiske og praktiske aspekter ved energistrøm og planktonøkologi i akvatiske økosystemer. Både artsinteraksjoner, stoffsyklus, regulering av energistrøm og struktur i næringsnett vil gjennomgås, og pensum vil omfatte bade marine og limniske systemer.

Hva lærer du?

Å føre studentene fra basal kunnskap innen planktonøkologi og næringsnettanalyse til eksempel på spissforskning innen temaet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkurs i akvatisk biologi eller NAM 3010

Overlappende emner

Emnet kan overlapper mot L302/BZ372 og BMZ 301-

Undervisning

Inngår som valgfritt emne i mastergraden i biologi. Undervises ved Marinbiologi og limnologi. Undervisningen er basert på en dobbel forelesning per uke, men forøvrig i hovedsak på utvalgte fagartikler. Hver av deltakerne skal legge fram minst en artikkel i plenum. Innføring i enkle modelløvelser. I tillegg leveres en “review” på oppgitt tema (hjemmeoppgave).

Eksamen

PhD. studenter må eksamensmelde seg i BIO9360.

Muntlig eksamen. Muntlig deltakelse og oppgave vektes 30%, muntlig eksamen 70%. Bokstavkarakter.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ble undervist siste gang vår 2007.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)