Dette emnet er nedlagt

BIO9020 – Gradientanalyseteknikker

Kort om emnet

Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvelser i bruk av metodene, gjerne på egne data.

Hva lærer du?

Å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap om gradientanalysemetoder til kritisk å kunne vurdere metodebruken i publiserte arbeider og til å bearbeide egne data.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi, inkludert BIO2130 – Biostatistikk (nedlagt)

Undervisning

Emnet vil bli gitt som intensivkurs over en uke med integrerte forelesninger, gjennomganger av programvare og praktiske øvelser. Det kreves oppmøte på 80% av undervisningen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bestått/ikke bestått.

Informasjon om eksamen, Informasjon om utsatt prøve

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO http://www.uio.no/studier/studiekvalitet/utdanning/om-systemet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)