Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gikk siste gang høsten 2008. Emnet er under omarbeiding og vil fortsette som BIO2150A.

Ulike typer av biologiske data og beskrivelse av disse med statistiske variabler. Samplingmetodikk i ulike biologiske disipliner. Parametriske og ikke-parametriske metoder. Generelle og generaliserte lineære modeller. Multivariate metoder som anvendes i systematikk, økologi og toksikologi.

Hva lærer du?

Studentene skal bli i stand til å planlegge feltundersøkelse og forsøk på et vitenskaplig forsvarlig nivå. De skal også være i stand til å vurdere det statistiske grunnlaget for resultater og påstander i de biologiske tidsskriftene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt),STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier

Emnet kan overlappe mot BIO310A og BIO312.

Undervisning

Forelesninger og praktiske øvelser. Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Fremmøte på første forelesning er obligatorisk.

Eksamen

I løpet av emnet skal to obligatoriske oppgaver innleveres og være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Emnet har to eksamener, begge med en varighet på tre timer: En skriftlig midttermineksamen hvor ingen hjelpemidler tillatt, og en skriftlig avsluttende eksamen hvor alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering basert på en 40:60-vekting av de to eksamenene.

Bokstavkarakterer (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester
til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.
For nærmere opplysninger, se http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Gunnar Austrheim er tilsynssensor for emnet i perioden høsten 2004 og våren 2007.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet gikk siste gang høsten 2008. Emnet er under omarbeiding og vil fortsette som BIO2150A.

Undervisningsspråk

Norsk