Dette emnet er nedlagt

BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer

Kort om emnet

Årsaker til demografisk forandring eller stabilitet. Livs-syklus-grafer. Alders- og stadiestrukturert demografi for fastsittende organismer. Matrise-modeller. Individ-baserte modeller. Effekten av populasjonstetthet. Konkurranse. Klonal og seksuell reproduksjon. Spredning. Forstyrrelse. Felt-metoder.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i metoder og problemstillinger i moderne populasjonsøkologi for fastsittende organismer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Biologi

Undervisning

Emnet undervises annenhvert år. Presentasjon og diskusjoner av reviews og originale artikler fra de ledende økologi-tidsskrifter. Obligatorisk deltagelse 3 timer per uke. Maksimum 12 deltakere. Emnet avsluttes med en obligatorisk feltdag.

Dette emnet bruker Fronter (se side BIO4050).

Eksamen

Fire presentasjoner og avsluttende eksamen, vekt 20:20:20:20:20

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

This course was given for the last time in Spring 2008.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)