Obligatorisk semesterprosjekt

Prosjektet

I IN1060 skal dere gjennomføre et prosjekt som inneholder noen viktige elementer i bruksorientert design. Prosjektet skal gjennomføres av grupper på 4-5 studenter som bør kunne møtes minst 4 timer pr. uke hvor 2 av disse skal være innenfor tidsrammen til en av øvingsgruppene for at gruppa skal kunne få veiledning.

I prosjektet skal dere demonstrere at dere kan tre ting:

  1.  Undersøke en (eller flere) brukergruppers behov og ønsker. 
  2.  Designe et system der Arduino er en sentral komponent. 
  3.  Begrunne design i undersøkelsene av behov.

Overordnet tema for prosjektet er interaksjon uten skjerm. Arduino skal benyttes som prototypingsverktøy og være sentral i løsningen. Derfor er det naturlig å fokusere på løsninger som har interaksjon uten skjerm som input eller output (eller begge) eller der IT er bakt inn i de fysiske (og sosiale) omgivelsene vi beveger oss i (gjennom fysiske, bærbare, innebygde eller allestedsnærværende digitale artefakter). 

Krav:

  1. Arduino skal være et sentralt element i løsningen, ikke et utenpåklistret element

  2. Alle design-ideer skal forankres i brukerundersøkelser

  3. Unngå å bruke studenter som målgruppe/brukergruppe

  4. Bruk undersøkelsesmetodene observasjon og intervju (ikke spørreskjema)

 

 

Se planen for mer informasjon om hva som skal presenteres og leveres i løpet av semesteret. 

 

 

Publisert 23. jan. 2018 13:47 - Sist endret 23. jan. 2018 13:59