Beskjeder

Publisert 16. des. 2019 08:42

Hei

For alle som lurer på hvordan vi setter poengskala på eksamen:

Det er slik på IFI, at alle eksamenssett skal vurderes individuelt ifht vansklighetsgrad ol. Vi har i år tatt utgangspunkt i IFIs nylige vedtatte (undervisningsutvalget 21.11) veiledende poengskala (90 80 60 50 40) og justert ifht hva man må forvente å få ved tipping, såkalt gjettepoengsjustering. Dette er standard prosedyre slik fakultetet har gitt oss råd i forhold til flervalgseksamener. Justert havner A på 92, B på 84, C på 69, og E på 53. For hver grense beregnes gjettepoeng som hva en kandidat som svarer riktig inntil den ujusterte grensen i gjennomsnitt vil få dersom hun eller han tippet på alle spørsmålene hun eller han ikke kjente svaret til (Derfor blir grensen flyttet mindre for en A enn for en E).

 

Som gruppe har resultatet i år vært bra. Håper dette var oppklarende. 

God Jul!

Publisert 28. nov. 2019 11:51
Publisert 25. nov. 2019 13:48

Da har jeg fått sett på kjøretider til innlevering i Oblig 3. Veldig mange har gjort en kjempegod innsats, men det er dessverre begrenset med premier.

De 3 beste:

  1. sateigen - 9648
  2. didrikre - 15548
  3. hilmarrw - 15633

Hvis dere tre kunne tatt kontakt med meg på epost så kan vi avtale en tid for overlevering av premier!

Publisert 20. nov. 2019 15:35

Hei, for å oppklare forvirringen rundt oppgave 13 fra eksamen H2018 som vi gikk gjennom forrige fredag har vi nå lagt ut et lite notat i mappen med tidligere eksamensoppgaver. R5 var også riktig.

Publisert 8. nov. 2019 12:34

Det blir gruppetimer i kommende uke (uke 46) på mandag og torsdag. Det er mulig å diskutere tidligere eksamensoppgaver og annen repetisjon. T

il fredagen blir det spørretime i den siste forelesningen. Det er fint om dere melder inn spørsmål / temaer på forhånd, gjerne på piazza eller mail.

For de som ikke har gjort det ennå, svar gjerne på spørreundersøkelsen "studiebarometeret". Dere har fått en mail/sms fra NOKUT om dette, og det er nyttig for fremtidige studenter og for studieprogrammet. Fristen går snart ut.

 

Publisert 6. nov. 2019 16:04

Pensumsiden er ferdig. For de som måtte lure, så har endringene gjennom semesteret kun bestått i å avgjøre om det er enkeltsider eller kapitler vi vet dere ikke trenger å lese på til eksamen. Om det har fremstått som at pensum ikke har vært klart fra dag 1, så beklager vi det.

Utgangspunktet er det samme nå, som da det ble gitt på første forelesning: læreboka er pensum sammen med forelesningene. Det har aldri vært snakk om å endre dette. Boka inneholder enkelte ting vi ikke kommer til å teste fra på eksamen, så det er noen sider dere kan legge fra dere eller bare skumme gjennom. Listen med dette fratrekket er nå så komplett som den kommer til å bli.

Vi håper dette er avklaring nok for alle som har grunnet på dette den siste tiden.

Vi ønsker dere alle lykke til med forberedelser og eksamen!
(Forelesningen til fredag går som planlagt)

På vegne av alle involverte i kurset.
-Yngve Hafting

Publisert 1. nov. 2019 16:55

Ny mappe med eksamen fra H2018 er lagt ut slik at alle kan prøve seg. Både eksamen og fasit er lagt ut. Hot tips er å prøve å løse oppgaven uten fasit først. Ta med spørsmål til gruppelærer, eller gjør de vanskligste oppgavene i gruppetimen.

Publisert 29. okt. 2019 10:29

Det vil ikke være gruppetime for gruppe 4 (12:15-14:00) tirsdag 29. oktober.

 

De som hadde planlagt å presentere oblig 3 kan komme på torsdagstimen (gruppe 1 14:15-16:15) eller  sende mail til Peter Norstein (peterno@ifi.uio.no) for å avtale en tid for presentasjon hvis torsdagstimen absolutt ikke passer.

Publisert 11. okt. 2019 08:18

Da er siste obligatoriske oppgave i faget lagt ut! Lykke til!

Publisert 24. sep. 2019 13:57

Hei: Vi forkorter del 4, slik at det er kun skjema og vurdering (ikke HDL på del 4). Beklager sen melding til alle som har strevd med den.
Teksten til del fire skal være som følger:

Vi innfører enda ett nivå med pipelining, mellom addisjon/subtraksjonskretsene og multiplekserne.

Tegn ditt eget skjema denne pipeliningen. Beregn hvor mange flippflopper skjemaet vil generere. Hvor mange klokkesykler trenger algoritmen fra input registrene er satt til Rd kan leses av?

  • Ekstra: Vurder hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre dette siste nivået med pipelining?
    • Tips hva blir propageringsforsinkelsen i de forskjellige delene av pipelinen?
    • (Dette er ikke et krav, men denne type vurderinger kan være relevant til eksamen).

Innlevering:

  • Skjema og besvarelse av oppgaven.
Publisert 13. sep. 2019 13:26

For å gjøre simuleringer (obligen, og noen ukeoppgaver), benytter vi Modelsim / Questa (disse er like for dette formålet).

For å benytte modelsim på linuxnettverket til ifi, følg retningslinjene på FPGA-tools på ROBIN-wikien.

For bruk på egen PC kan dere laste ned en studentversjon av modelsim hos produsenten (Mentor Graphics).

https://www.mentor.com/company/higher_ed/modelsim-student-edition 

Publisert 11. sep. 2019 14:53

Fra og med uke 38 (19. september - ikke før) flyttes torsdagsgruppen (gruppe 1) til Fortress.

Dette for å sikre et antall laptoppplasser slik at det er lett å koble til Raspberry Pi senere i kurset.

Publisert 6. sep. 2019 14:20

Gruppe 2 på mandag flyttes til seminarrom Modula fom. mandag 9. september (førstkommende).

Dette for å få flere "laptop"plasser som kan benytte raspberry pi.

Vi forsøker å gjøre det samme for torsdagsgruppen (Gruppe 1), men det tar litt lengre tid, fordi vi må forhandle med andre kurs om å bytte rom.

Publisert 6. sep. 2019 13:53

Det vil ikke være gruppetime for gruppe 4 (12:15-14:00) tirsdag 10. september.

Publisert 29. aug. 2019 10:24

Termvaktene har meldt fra om at det er utfordring at studenter i IN2060 napper ut kabler fra klient-PCer på Limbo, Sed og Chill. Dette gjelder både tastatur, mus, skjermkabel og nettverkskabel. 

Primært bør dere bruke plassene som er satt opp for egen laptop. Hvis dere bruker utstyret som hører til en maskin, må dere alltid koble skjermkabel, tastatur og mus tilbake.

Nettverkskabel og strøm til klientmaskinene skal ikke røres.

Publisert 27. aug. 2019 08:54

Da har vi undersøkt om Raspberry Pi 4 kan benyttes i faget og det kan den så lenge man kjører NOOBS med siste versjon av Raspbian.

For faget så vil det fortsatt være Raspberry Pi 3 Model B+ som de obligatoriske oppgavene er skrevet for, men man skal kunne benytte seg av akkurat de samme kommandoene og programmene på begge plattformer.

Hvis du velger å kjøpe Raspberry Pi 4 pass på at denne krever en annen type skjermkabel og strømkabel enn det som vi har anbefalt tidligere i faget!

Publisert 19. aug. 2019 14:25

For å kunne gjennomføre de obligatoriske oppgavene i IN2060 vil det være nødvendig å skaffe noe utstyr. Gjennom alle forelesninger, og i obliger, vil Raspberry Pi 3 model B+ benyttes som eksempel og som datamaskinplattform.

Strengt nødvendig:

For å enkelt sammenligne priser kan man bruke prisjakt...

Publisert 19. aug. 2019 09:03

Første forelesning i IN2060 er fredag 23.8. (10.15-12:00 i Seminarrom C).
Det blir derfor ikke gruppeundervisning i uke 34.
(For de som har gruppe på mandag, blir første gruppetime 26.8)

Vi ses til Fredag!