IN2060 – Digitalteknikk og datamaskinarkitektur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg prinsipper i digital design, som kombinatorisk og sekvensiell logikk, tilstandsmaskiner og digitale byggeblokker, og bygger på dette for å introdusere prosessorarkitekturer, pipelining, cache, og grensesnittet mellom maskinvare og programkode.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN2060 har du:

  • kunnskaper om hvordan en datamaskin er satt sammen og fungerer, fra logiske porter til prosessor
  • kunnskaper om grensesnittet mellom maskinvare og programvare
  • lært å kunne analysere og konstruere digitale kretser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN1000/INF1000/INF1001/IN1900/IN-KJM1900/INF1100, IN1020, IN1080

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har 4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 19:19:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk