Oversikt over innleveringer

1) Manuell  styring av 3D printer (koding) - frist for innlevering: 25/2
2) Optimalisering av fagverk - frist for innlevering: 18/3
3) Design, printing og montering, programmering og kjøring av pneumatiske gåmaskiner (individuell oppgave) - frist for innlevering: 10/5
4) Design og programmering av stor gå-robot (felles prosjekt) - frist for innlevering: 20/5
5) Innlevering av utstyr (individuell oppgave) - frist for innlevering: 26/5

 

 

Publisert 16. jan. 2022 19:23 - Sist endret 9. mai 2022 10:59