IN5590 – Hurtig modellframstilling av robotikksystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

IN5590 gir en introduksjon til datamaskinstøttet design (CAD), hurtig modellfremstilling (3D-printing) og computer numerical control (CNC/CAM) av fresemaskiner. Studenten skal anvende denne kunnskapen til å designe, simulere, bygge og programmere et robotikk/mekatronisk system. En sentral del av emnet er å gjennomføre eksperimenter og skrive en essay/artikkel som beskriver robotsystemet som studenten har laget.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

  • ha kunnskap om, og kunne bruke, datamaskinstøttet design (CAD), hurtig modellframstilling (3D-printing) og computer numerical control (CNC/CAM) for styring av fresemaskiner;
  • ha erfaring med og kunne designe, simulere, bygge og programmere et robotikk/mekatronisk system;
  • være i stand til å designe og gjennomføre eksperimenter på et robotsystem og dokumentere og diskutere arbeidet ditt og valg av metoder ved å skrive en essay/artikkel;
  • ha kunnskap om sikkerhetsspørsmål i hurtig modellframstillingsteknikker, hvordan de kan håndteres, og tilhørende norsk lovgivning;

Opptak til emnet

Maksimalt antall studenter i dette emnet vil være 16 grunnet av laboratoriebegrensninger.

Rangeringsregler:

  1. Masterstudenter tilhørende studieprogrammet Robotics and Intelligent Systems og PhD kandidater som følger en individuell utdanningsplan hvor dette emnet er inkludert
  2. Masterstudenter tilhørende studieprogrammet Design, Bruk, Interaksjon
  3. Masterstudenter fra andre programmer

IN1080 – Mekatronikk

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer veiledet praktisk prosjektarbeid hver uke.

Obligatorisk oppmøte på første forelesning. På grunn av store mengder gruppearbeid og lab-aktiviteter er det krav om 80% oppmøte på forelesningene.

Eksamen

Emnet er prosjekt/essay-basert. Alle prosjekter og essayer må godkjennes for å bestå emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4500 - Rapid prototyping of robotic systems (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 12:23:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)