Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Små prosjekter og essayer som må være godkjent for å få avsluttende karakter.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 12:07