Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Beskjeder

Publisert 21. apr. 2010 14:02

Til de som ønsker flere oppgaver: Vi har samlet løsningsforslag til oppgaver som er gitt tidligere år, men som vi av forskjellige grunner ikke har tatt med i år, her .

Publisert 16. apr. 2010 16:38

Det første løsningsforslaget for uke 15 inneholdt feil i oppgavene 18.4.1 (c) (iii)-(vi), vi har nå lagt opp en korrigert versjon (dette berører sidene 4-6 i løsningsforslaget).

Publisert 15. apr. 2010 13:55

Vi har oppdaget en feil på lysark 3 i forelesningen 12.4, i formuleringen av lesetransaksjonsanomali. Se korrigert lysark 3 for en oppdatert versjon av det aktuelle lysarket. En fullt oppdatert versjon av forelesningsnotatet er også lagt ut (peker som vanlig fra forelesningsplanen for den aktuelle datoen).

Publisert 26. mars 2010 13:25

I oblig 2 oppgave 5c (v) trengs en tilleggsopplysning om at pekere er på 8 byte. Oblig 2 er oppdatert med en setning om dette.

Publisert 23. mars 2010 15:30

Oblig 2 er nå lagt ut. Frist: 7. mai kl. 12:00.

Publisert 15. mars 2010 15:17

I forbindelse med forelesningen om objektrelasjonelle databaser 22.2 ble det sagt at PostgreSQL ikke støttet de foreleste elementene av SQL:1999. Dette har vist seg å ikke være helt etterrettelig. Se korrigert lysark 50 for en oppdatert versjon av det aktuelle lysarket. En fullt oppdatert versjon av forelesningsnotatet er også lagt ut (pekeren fins som vanlig på forelesningsplanen for den aktuelle datoen).

Publisert 19. feb. 2010 10:37

(i) Det er en liten feil i oblig 1, oppgave 2.4. Det skal stå: Dekomponer F tapsfritt til BCNF. (ii) Dessuten er løsningsforslaget til oppgave 3.3.1 e feil. Feilen er nå forhåpentligvis rettet opp (se løsningsforslag uke 6).

Publisert 18. feb. 2010 13:42

Forelesningsplanen er endret: Bl.a. er forelesningen om indeksering flyttet til tirsdag 2. mars.

Publisert 12. feb. 2010 11:54

Forelesningsplanen er endret: Forelesningene om objektdatabaser og om lagring er flyttet frem til uke 8. Vær oppmerksom på at forelesningen om indeksering kan bli flyttet til tirsdag 2. mars. Det blir ingen forelesning mandag 1. mars, og ingen forelesninger i uke 10 (denne uken er det innlevering av oblig1). Det blir øvelser som normalt i uke 8, 9 og 10.

Publisert 5. feb. 2010 17:37

I forbindelse med oblig 1 fins to dokumenter, ett om hvordan filmdatabasen er bygd opp og ett om bruk av postgres, se Om filmdatabasen og postgres. Disse ble lagt opp i begynnelsen av uken. Etterpå er det imidlertid i samarbeid med instituttets driftsavdeling foretatt noen mindre endringer, se nåværende versjon av dokumentet om bruk av postgres. (Så dersom noen av dere skrev ut dette dokumentet før kl. 16:00 fredag 5.2, så ta en kikk på den nåværende versjonen.)

Publisert 4. feb. 2010 12:15

I ukeoppgavene denne uken (uke 5) står som siste oppgave "3.4.5". Det skal være "3.4.1" (dette er nå rettet opp).

Publisert 2. feb. 2010 15:00

Oblig 1 er nå lagt ut. Frist: 12. mars kl. 12:00.

Publisert 28. jan. 2010 12:35

Det var en liten feil i lysarkene fra forelesningen 26.1: I grossistdatabase versjon 3 skal tabell Antall ha primærnøkkel (Kundenr, #Bestilt). Ny versjon er lagt ut. I den nye versjonen er det dessuten tatt inn et ekstra lysark om definisjon av nøkler. Endringene berører lysarkene som er nummerert 2, 28 og 33 i den nye versjonen.