Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. november

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 28. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. feb. 2020 11:37