IN3040 – Programmeringsspråk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emnet diskuterer vi syntaks og semantikk for programmeringsspråk generelt, inkludert statiske og dynamiske aspekter, typer og type-inferens, høyere-ordens funksjoner, polymorfisme, implementasjon og kjøretidssystemer. Vi kommer også innom forskjellige klasser av programmeringsspråk, slik som objektorienterte, funksjonelle, dynamiske og logiske språk, og vi diskuterer disse i relasjon til hverandre.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3040 kan du:

  • Enklere lære nye programmeringsspråk, kjenne til en større bredde av eksisterende språk, og forstå konstruksjonene i disse bedre
  • Delta i utvikling av, og diskusjon rundt, nye programmeringsspråk basert på en forståelse av designrommet for slik utvikling, og hvilke avveininger som ligger bak de språkene vi har i dag, og deres særegenheter
  • Forklare hvordan sentrale språkbegreper er implementert på et høyt nivå, og diskutere hva som ligger bak designvalg som er gjort i så måte
  • Forstå forskjellene på forskjellige paradigmer innen programmering, slik som objektorientert, funksjonell og logisk programmering
  • Vurdere fordeler og ulemper ved de forskjellige måter å programmere på

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgave.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen. Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3110 – Programmeringsspråk (videreført)INF4110 – Programmeringsspråk (nedlagt), INF211

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 18:16:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk