Referansestil i prosjektoppgaven

Vi bruker APA som referansestil. Beskrivelser og veiledninger til denne stilen florerer på nettet.

Publisert 2. sep. 2015 14:56