Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, to karaktertellende gruppeoppgaver og én karaktertellende individuell oppgave.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før innlevering av individuell oppgave

Første gruppeoppgave

Andre gruppeoppgave

Individuell innleveringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. mai 2022 16:07