Spørsmål og svar om eksamen

Her finner du spørsmål og svar om eksamen høst 2018. Send spørsmål til margunn@ifi.uio.no fram til 13.12.

Spørsmål 1: Det står at man kan finne kandidatnummeret sitt i Studentweb, men jeg
finner det ikke noe sted i Studentweb. Har det bare ikke kommet ut enda?

Svar: Studentnummeret har nok ikke kommet ennå (det bør komme i god tid før fristen).

 

Spørsmål 2: Trenger man kildehenvisninger i eksamensoppgavene?'

Svar: Ja, henvis til kilder (inkl. artikler fra pensum) der du bruker konkrete eksempler eller spesifikke begreper (bortsett fra de helt sentrale begrepene i kurset, som for eksempel installert base, kompleksitet, informasjonsinfrastruktur, som finnes i flere kilder). Referanselisten kan være felles for alle oppgavene (settes til slutt) og den telles ikke med i antall ord. Bruker du fotnoter så slipper du også at referansen i teksten telles med.

 

Spørsmål 3: Jeg har lyst til å bruke informasjon jeg har fått fra de 7 videoforelesningene i besvarelsen min. Må jeg oppføre kildene til denne informasjonen?

Svar: Du trenger ikke referere hvis det bare er generell bruk av begrepene som dekkes i disse videoforelesingene. Hvis du derimot vil gjøre et poeng ut av en bestemt forklaring eller formulering så bør du oppgi referanse (feks lenke til pdf’en som hører med)

 

Spørsmål 4: Artikkelen som ble brukt i HISP forelesningen er ikke på pensumlisten. Kan den da brukes i oppgave 2?

Svar:  Artikkelen er nå lagt til på litteraturlisten og kan brukes. Dere kan bruke artikler fra både pensumlitteratur og tilleggslitteratur-kategorien på litteraturlisten.

 

Spørsmål 5: I oppgave 3 skal vi sammenligne endringsprosesser i to rapporter. Betyr det at vi skal gi et analytisk sammendrag eller skal vi også drøfte og argumentere for egne meninger om de to endringsprosessene?

Svar: Sammenlign dem med vekt på både fakta/historiene og hva du selv synes er spesielt interessant, spennende, rart osv. (Dvs. ja, ta gjerne med egne synspunkter)

 

Spørsmål 6: Kan hjemmeeksamen skrives på andre språk enn norsk (Engelsk, Svensk, Dansk osv.)?

Svar: Ja, norsk, engelsk eller andre skandinaviske språk kan brukes.

 

Spørsmål 7: Er det noen spesifikk referansestil til kildene som er foretrukket til hjemmeeksamen?

Svar: Nei, men velg en stil og vær konsekvent.

 

Spørsmål 8: Er det noen formelle krav til hvordan forsiden til hjemmeeksamen skal se ut?

Svar: Nei. Lever gjerne oppgave uten forside, men med en enkel overskrift (f.eks.  "Hjemmeeksamen i INF3290 høst 2018") og kandidatnummeret ditt.

 

Spørsmål 9: Hvordan skal vi strukturere besvarelsen? Kan man skrive inn spørsmålene og besvare under? Skal besvarelsen skrives som en helhetlig tekst?

Svar: Du trenger kun å skrive inn nummer på oppgaven og så besvarelsen din. Besvar oppgavene separat (ikke som en enhetlig tekst på tvers av alle oppgavene).

 

Spørsmål 10: Kan man bruke illustrasjoner?

Svar: Ja

 

Spørsmål 11: Er det noen spesifikke preferanser på hvordan teksten skal være? (mtp. linjeavstand, størrelse, skrifttype osv.).

Svar: Nei, det er ingen spesifikke krav, men vi setter pris på at det er nokså standard og lett å lese. Dvs. gjerne Times New Roman, 12 punkt, enkel linjeavstand.

 

Spørsmål 12: Teller avsluttende presentasjon på karakteren til prosjektoppgaven?

Svar: I utgangspunktet baseres karakteren for prosjektoppgaven på den skriftlige rapporten. I tvilstilfeller (‘på vippen’) kan vi eventuelt trekke inn presentasjonen.

 

Spørsmål 13: På semestersiden (og forøvrig også Studentweb) står det at det er to karaktertellende gruppeinnleveringer og en karaktertellende individuell oppgave som utgjør avsluttende karakter i faget. Jeg forstår at prosjektoppgaven såklart er en av de to gruppeinnleveringene, men hva er den andre gruppeinnleveringen som teller på karakteren?

Svar: Det er nå kun en karaktergivende gruppe-innlevering, som er prosjektoppgaven. Denne opplysningen er en etterlevning etter tidligere år, hvor man fikk separate karakterer på del 1+2 og på del 3 + 4 av gruppe-oppgaven.

 

Spørsmål 14: I oppgave 3 står det: "Sammenlign de to prosjektene med fokus på endringsprosessen". Jeg er litt usikker på betydningen her. Er det hvordan rapportene beskriver endringsprosessen, eller selve endringsprosessen rapporten beskriver jeg skal sammenligne?

Svar: Det er tenkt at du først og fremst skal fokusere på selve endringsprosessen, dvs. det du finner av fakta-opplysninger i rapporten. Det vil si at dersom du selv ville beskrevet og analysert endringsprosessen annerledes enn hva gruppen har valgt å gjøre, så kan du godt nevne det.

Publisert 28. nov. 2018 13:47 - Sist endret 17. aug. 2020 19:33