Dette emnet er erstattet av IN5570 – Distribuerte objekter.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Godkjente obligatoriske øvelser og avsluttende muntlig ekamen (skriftlig eksamen hvis mange kandidater).

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 13. juni.

Muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 14. juni.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 03:15