INF5510 – Distribuerte Objekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av grunnleggende konsepter i forbindelse med distribuerte objekter som, f.eks. lokale og distribuerte objekter, remote objekt invokering, kommunikasjon, parameteroverførselsesprinsipper, spilloppsamling, performance problemer og typiske applikasjoner. Det læres også bruk av avanserte typesystemer herunder immutability begrepet og access control. Språkkonstruksjoner til parallellisme gjennomgås. Det læres begreper ved hjelp av programmeringssproget Emerald. Det læres også om implementasjon av distribuerte objekter herunder virtual machines, compilation techniques, run-time typing, dynamikk innladning av programmer og distribuert spilloppsamling.

Hva lærer du?

Du vil få tilstrekkelig kunnskap om distribuerte objekter slik at du kan skrive programmer for et antall applikasjoner ved bruk av parallellitet og avanserte typer. Du skal også være i stand til å utvikle enkle distribuerte programmer som kan kjøres på et cluster av PC'er.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

6 timer forelesning ca. hver 3. uke, og 2 timer øvelser/data-lab per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved mange påmeldte, kan det bli en skriftlig eksamen i stedet for.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Foreleser underviser på dansk, ev. engelsk ved behov.