Dette emnet er nedlagt

HUMIT2710MN – Funksjonell programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Programmering i et funksjonelt programmeringsspråk. Rekursjon. Abstrakte datastrukturer. Generelle programmeringsteknikker og strategier som datastyrt programmering, memoisering, objektorientering, pekerkjeder og strømmer. Styrker og svakheter ved funksjonell versus imperativ programmering. Semantikk for evaluering av funksjonskall og interpretering av funksjonelle programmer.

Hva lærer du?

Studentene lærer å bruke et funksjonelt språk som programmeringsspråk. De lærer om sentrale programmeringsteknikker og strategier og hvordan disse kan realiseres i funksjonelle språk. De lærer tilstrekkelig om funksjonelle språks oppbygning til å programmere evaluatorer (interpretere) for slike språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått innføringsemne i programmering som HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt) eller INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HUMIT2710 – Funksjonell programmering (nedlagt)

Innholdet er dekket av det tidligere SLI230.
2 studiepoeng overlapp mot tidl. IN211.

Undervisning

2 timer forelesning og to timer gruppe hver uke. I tillegg gis det veiledning av studentene ved datamaskin.

Det skal leveres svar på 4 obligatoriske oppgaver.

  • Alle besvarelsene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.
  • Den første oppgaven skal løses individuelt. De tre neste skal løses i grupper på 2-3 studenter.
  • Ingen av besvarelsene inngår i eksamensgrunnlaget for kurset.
  • I forbindelse med innlevering av første obligatoriske oppgave/hjemmeeksamen e.l. skal studentene ha lest følgende retningslinjer:
    http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf (Norsk)
    http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/declaration.doc (Engelsk)

Eksamen

En 3-timers avsluttende skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Emnet erstattes fra våren 2008 av INF2810

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk