Dette emnet er nedlagt

INF-MAT5370 – Trianguleringer og anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Delaunay-trianguleringer og Voronoi-diagrammer. Grafer og datastrukturer for trianguleringer. Algoritmer for konstruksjon av ulike typer trianguleringer fra måledata: Delaunay-trianguleringer, dataavhengige trianguleringer, trianguleringer med føringer, minste kvadrater tilpasning av trianguleringer til måledata. Generisk programmering av algoritmer som opererer på trianguleringer. Datastrukturer og metoder for 3D-visualisering av store trekantbaserte flater med variabel detaljoppløsning.

Hva lærer du?

Det gis en grundig innføring i teorien for Delaunay-trianguleringer og de praktiske sidene rundt interpolasjon og approksimasjon av spredte måledata og programmering av dette. Målet er at studentene senere skal bli i stand til å anvende disse kunnskapene i praktisk programmering innen terrengmodellering i geografiske informasjonssystemer (GIS), visualisering av komplekse geometriske objekter, visualisering av resultater fra vitenskapelige beregninger, og ved generering av grid for numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha noe programmeringserfaring i C++. Litt bakgrunn i lineæralgebra er også en fordel.

Overlappende emner

6 sp mot INF-TT

Undervisning

2 timer forelesninger hver uke. Kontinuerlig vurdering av oppgaver og prosjekter med godkjent/ikke godkjent. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Jan Olav Langseth.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk