Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil våren 2007 erstattes av INF2270

Programmering i assemblerspråk, oppbyggingen av datamaskiner. Dessuten vil studenter som ikke har INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) få en innføring i kretsteknikk mens de som ikke har INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) vil bli gitt opplæring i programmeringsspråket C.

Hva lærer du?

Studentene skal få forståelse for hvorledes en datamaskin er bygget opp fra de mest basale kretselementer opp til de overordnede prinsipper. De skal få praktisk erfaring i programmering av datamaskinen på et maskinnært nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) eller INF1400 – Digital teknologi (nedlagt).

Overlappende emner

6 sp mot INF103/IN147 eller 3 sp mot IN147A

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det vil bli gitt flere obligatoriske oppgaver. De første ukene vil undervisningen bli delt ut fra hvilke kurs studentene har tatt tidligere.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Arnfinn Lunde

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet vil våren 2007 erstattes av INF2270

Eksamen

Hver vår

siste gang våren 2006

Undervisningsspråk

Norsk