INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i operativsystemer, sett både fra brukerens og programmererens synspunkt. Det vil også gi innsikt i hvorledes datakommunikasjon foregår og hvordan man lager programmer som benytter slik kommunikasjon. Det benyttes programmeringsspråket C.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF1060
  • kan du de grunnleggende mekanismene i programmeringsspråket C
  • har du basis kunnskap om de viktigste komponentene i et operativsystem
  • kan du utvikle små programmer som kaller på tjenester i operativsystemet
  • har du fått en grunnleggende innføring i datakommunikasjon
  • kan du utvikle programmer med prosesser som kan kommunisere internt i maskinen og over et nettverk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Fra høsten 2005 vil emnet forutsette INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF101/ HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt) / INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)

Anbefalte forkunnskaper

Emner bygger på INF1010 – Objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

  • 6 studiepoeng overlapp mot INF103/IN147
  • 3 studiepoeng overlapp mot IN147A
  • 3 studiepoeng overlapp mot IN140
  • 3 studiepoeng overlapp mot IN142

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne levere deleksamener og for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. En hjemmeeksamen som teller 40 % og en avsluttende skriftelig eksamen på 4 timer som teller 60 %. Begge deler må være bestått og må bestås samme semester. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises siste gang høsten 2017. Erstattes av IN2140 som undervises første gang våren 2019.

Eksamen

Hver høst

Eksamen høst 2018 og vår 2019 for de som har alle obliger godkjent.

Undervisningsspråk

Norsk