Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Informasjonsdesign teori (mål prinsipper, kriterier og teknikker). Informasjonsdesign verktøy (XML og relaterte teknologier, multimedia). Informasjonsdesign i praksis (web-design, e-business, informasjonsformidling). Informasjonsdesign som kulturimpuls.

Hva lærer du?

Å grunnlegge arbeid med informasjon på rasjonelle mål, prinsipper og kriteria. Å danne et miljø hvor viktigste Internett- og andre informasjonsteknologier kan læres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4210 – Informasjonsdesign (nedlagt) og 9 studiepoeng mot IN-ID.

Undervisning

2 timer undervisning og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av to obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Studentene skal levere inn et prosjekt ( teller ca 50%) og har til slutt muntlig eksamen (teller ca 50%). Bokstavkarakter (A -F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN-ID og INF4210.

Tilsynssensor for emnet er: Yngve Lindsjørn

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk