Dette emnet er nedlagt

INF3220 – Objektorientert analyse og design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet skal gi innføring i metoder og teknikker for analyse og design av informasjonssystemer, basert på en objektorientert tilnærmingsmåte. Kurset vil drøfte ulike perspektiver på utvikling av informasjonssystemer, og sikter mot å binde sammen emner som programmering, databaser og software engineering. Kurset omfatter en større praktisk øvelse i analyse og utforming av et virkelig informasjonssystem for en konkret ekstern organisasjon. Konkret vil kurset ta opp:

  • Problemdefinering, kravspesifikasjon og forholdet mellom beskrivelse og virkelighet
  • Systembeskrivelse, modellering og overordnet funksjonelt design
  • Ulike strategier for systemutvikling

Hva lærer du?

Læringsmål: Etter kurset skal studentene kunne:

  • Kunne anvende objekt-orientert metode i analyse og design
  • Kunne analysere informasjonssystemer i realistiske omgivelser og kunne bruke undersøkelsesteknikker som intervju og observasjon
  • Ha oversikt over ulike tilnærmingsmåter og perspektiver i systemutviklingsarbeidet, og kunne vurdere andre relaterte metoder og teknikker
  • Kjenne til teknikker som er egnet til å avklare formål og ønsket resultat av en systemutviklingsprosess
  • Kjenne til ulike former for prototyping
  • Kunne bruke UML som beskrivelsesform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) /INF101 og INF1050 – Systemutvikling (videreført) /INF 102.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informatikk og bruk av IKT-systemer på ulike områder i samfunnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4220 – Objektorientert analyse og design (nedlagt) og 10 poeng mot IN 265.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Prosjektoppgaven skal gjøres i kontakt med ekstern organisasjon.

Eksamen

Evalueringen baseres på en større prosjektoppgave (50%) og 3 timers skriftlig eksamen (50%). Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN265 og INF4220.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet undervises for siste gang våren 2004 og vil våren 2005 bli erstattet av INF3221 – Problemdefinering, krav og modellering (nedlagt).

Eksamen

Emnet undervises for siste gang våren 2004.

Undervisningsspråk

Norsk