For å generere et FM-test …

For å generere et FM-test signal i Cadence, kan man bruke vsource i analogLib. Følgende må settes: DC-voltage, Source Type, Frequency (Evt. period), Amplitude. I tillegg må man klikke på Display modulation params. og sette FM mod. index og FM mod. freq hvor sistnevnte er frekvensen på et typisk lydsignal (F.eks. 1000 Hz). FM mod. index kan dere finne informasjon om her.

Publisert 4. mai 2004 02:00 - Sist endret 4. mai 2004 19:36