INF3420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi nødvendig kunnskap og ferdigheter for å konstruere analoge og "mixed-signal"  integrerte kretsmoduler med moderne programverktøy. Hovedfokus i kurset vil være komplekse systemer som dataomformere (A/D, D/A) og faselåste sløyfer (PLL). Det vil bli gitt en innføring i CMOS-teknologi og metoder for å implementere passive komponenter som motstander, kondensatorer og spoler. I tillegg vil matching, optimalisering og støyskjerming være viktige aspekter. Gjennomføring av prosjektoppgaver vil stå sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Å gi studentene nødvendige ferdigheter for å kunne konstruere en integrert "mixed-signal" krets i CMOS ved hjelp av moderne designverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF130.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) / INF4400 – Digital mikroelektronikk (nedlagt) /IN 241 og INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) / 4410.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt), 6 studiepoeng mot INF 239 og 3 studiepoeng mot INF 238.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer øvelse per uke. Noe av undervisningen vil bli gitt i form av veiledning på terminalstue/lab. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser.

Eksamen

Individuell vurdering av prosjektoppgave (ca 50%) med innlevering i midten av semesteret. Avsluttende muntlig/skriftlig 3 timers eksamen (ca 50%). Bokstavkarakter (A-F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF4420.

Tilsynssensor for emnet er: Per Olaf Pahr

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Høst 2003

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk