Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Databasers plass i informasjonssystemer. 3-skjemaarkitektur og 100%-prinsippet. Relasjonsmodellen med algebra og normaliseringsteori. Relasjonsdatabaser og SQL, objektdatabaser og ODL/OQL. Databaseadministrasjon. Lagringsmedier. Datalagring og filorganisering. Spørsmålsoptimalisering. Serialisering av transaksjoner og håndtering av konflikter, vranglåser og feilsituasjoner. Distribuerte databaser.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene kjennskap til det teoretiske grunnlag for databasesystemer og forståelse av hva databasehåndterings- systemer gjør, hvordan de virker og er implementert og hvilke teoretiske og praktiske problemer som er knyttet til drift av dem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt), INF1050 – Systemutvikling (videreført) og MAT1030 – Diskret matematikk (nedlagt). Kunnskaper innen hashing, B-trær og grafer (fra INF1020) og mengdelære, 1. ordens logikk og induksjonsbevis (fra MAT1030) anses som kjent og vil ikke bli gjennomgått.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3100 – Databasesystemer (videreført), 10 studiepoeng mot INF 212 og 9 studiepoeng mot IN 212

Undervisning

4 timer forelesning per uke i første halvdel av semesteret, 2 timer forelesning per uke i andre halvdel av semesteret. 2 timer øvelser per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A -F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF3100, INF212 og IN212.

Tilsynssensor for emnet er: Randi Karlsen

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Vår 2007
Vår 2006
Vår 2005
Vår 2004

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF3100 – Databasesystemer (videreført) vil videreføres.

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk