Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Tallsystemer, utsagnslogikk med sannhetsverditabeller, litt om kvantorer og utforming av bevis, elementær mengde- , relasjons- og funksjonslære, induktivt definerte strukturer med generelle rekursive konstruksjoner og induksjonsbevis, litt kombinatorikk, grafer og trær og til sist litt om kompleksitet av algoritmer, heri bruk av O-notasjonen. I emnet legges det vekt på utformingen av algoritmer i tilknytning til stoffet.

Hva lærer du?

En del matematiske begreper og hvorfor disse er viktige i et videre
informatikkstudium.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MAT008.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning per uke. I tillegg skal studentene jobbe med egenregning med veiledning gjennom uken.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Ingen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår 2010

Emnet går siste gang våren 2010.

Eksamen
Vår 2010
Undervisningsspråk
Norsk