INF4260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset er en innføring i grunnleggende emner innenfor det området som vanligvis betegnes HCI (Human-Computer Interaction) eller ”menneske-maskin grensesnitt”. Kurset skal gjennomgå sentrale temaer innenfor området, f.eks. persepsjonsteori, ergonomi, informasjonsprosessering, og kognisjonsteorier, språk-, kommunikasjons- og aktivitetsbegrepene samt nyere interaksjonsteori og metaforer for grensesnittdesign. Studentene skal kunne se utvikling og design av grensesnitt i en bredere, organisasjonsmessig sammenheng. Dette er dessuten et praktisk kurs der det legges vekt på hvordan ulike perspektiver kan gjøres gjeldende/begrensende i utvikling av informasjons- og kommunikasjonssystemer. I kurset kommer spesielt anvendelser for mobil IT/telefoni og interaktive webløsninger til å bli fremhevet.

Hva lærer du?

Studentene skal etter endt kurs være i stand til å gjennomføre et prosjekt for implementering av brukergrensesnitt, basert på et kvalifisert valg av perspektiv blant de elementære emnene. Prosjektet skal på en balansert måte ta hensyn til brukernes ønsker og krav. Studentene skal kunne utarbeide et sett av kriterier for, og gjennomføre evaluering av et eksisterende design. Med utgangspunkt i dette kurset skal studenten kunne utdanne seg til en jobb som designer, programmerer eller usability engineer for utvikling av moderne IKT-systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informatikk og bruk av IKT-systemer på ulike områder i samfunnet. Emnet bygger på INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt). Kunnskap om software engineering, f.eks. emnet INF3120/4120, anbefales.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke.

Eksamen

Prosjekt og avsluttende muntlig eksamen. Begge deler må være bestått og begge deler må være bestått i samme semester. Generell informasjon om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Urban Nulden.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk