INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet ser på multimedia server-arkitekturer samt mekanismer og protokoller for distribusjon av mediadata. Dette inkluderer: media server-arkitekturer, dataplassering på disk, disk scheduling, multimedia filsystemer, ressurshåndtering i operativsystemer, protokoller for distribusjon av kontinuerlige data som video og audio, og levering av data. Praktisk arbeid i kurset bedrer forståelsen av operativsystem-forbedringer og hardware støtte som er ment å øke ytelsen til dedikerte media-servere og distribusjonssystemer.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de tekniske kravene og potensielle løsninger for "streaming" media-servere og for distribusjon av media-data i datanettverk. I tillegg vil studentene få innsikt i hvordan en OS kjerne kan adapteres for bedre ytelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF3190 – Datakommunikasjon (videreført) /INF 240 og INF3160 – Operativsystemer - del II (nedlagt) /INF242.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot INF-SERV.

Undervisning

3 timer forelesninger hver uke, 1 time frivillig labøvelser. Det blir gitt obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-SERV. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Ketil Lund

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet blir høsten 2006 erstattet av INF5071 – Performance in distributed systems (nedlagt)

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)