Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgåes.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått dette emnet:

  • forstår du basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på
  • vet du hvordan pakker finner fram i Internettet, og hvordan metning forhindres
  • vet du hvordan trådløs kommunikasjon fungerer
  • kan du utvikle programmer som effektivt kommuniserer i et nettverk
  • kan du forbedre din evne til å programmere i C
  • har du det nødvendige fundamentet for å kunne arbeide innen dette feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) /INF 103.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1010 – Objektorientert programmering (videreført), INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110.

Overlappende emner

10 sp mot INF4190 – Datakommunikasjon (nedlagt), 9 sp mot INF 240, 10 sp mot IN 270 og 6 sp mot IN-KOM-EVU.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer felles oppgaveløsning per uke. I tillegg er orakelhjelp til stede på termstue i oppsatte tidsrom. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

To deleksamener som teller omlag 20% hver, og en avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen som teller omlag 60%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamener. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Godkjente lommeregnere.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF240/IN270 og INF4190.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet går ikke våren 2019. Et liknende emne er planlagt fra høsten 2019.

Eksamen

Hver vår

Eksamen for de som har alle obligatoriske øvelser vår 2019 og høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk