Dette emnet er nedlagt

INF5420 – Bedriftsrelevant prosjekt i mikroelektronikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosjekt i mikroelektronikk. Prosjektarbeidet skal fortrinnsvis utføres i en relevant bedrift. Det settes strenge krav til profesjonalitet i prosjektet, dvs. at prosjektet følger oppdragsgivers (bedriftens) kvalitetskrav.

For studenter på Profesjonsstudiet skal emnet gå parallelt med INF5700 - Organisering og ledelse av tekniske prosjekter

Hva lærer du?

Studentene skal få erfaring med deltagelse i profesjonelle, dvs. tilknyttet relevante bedrifter eller lignende, prosjekter innenfor fagfeltet mikroelektronikk. Viktige elementer er erfaring i en bedrift og erfaring med prosjektarbeid i gruppe.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Jevnlig oppfølging av prosjektarbeidet (ukentlig). Det skal skrives en rapport som beskriver prosjektet. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Evaluering basert på rapport. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk