Dette emnet er nedlagt

INF5450 – Evolusjonære algoritmer og maskinvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Evolusjonære algoritmer beskriver metoder for kunstig evolusjon basert på evolusjon i naturen. Det er en form for optimaliseringsalgoritmer som opererer med et sett av mulige løsninger. Algoritmene kombinerer deler fra de beste løsningene for å søke etter stadig forbedrede løsninger.

Kurset gir en beskrivelse av prinsippet bak de mest brukte algoritmene. Det fortsetter med å beskrive hvordan disse kan anvendes til maskinvaredesign. Prinsippet er basert på at brukeren kun spesifiserer oppførselen (inn- og utgangsrelasjoner) til et system (analogt eller digitalt). Algoritmen vil deretter søke etter en egnet organisering av indre byggeblokker for å tilfredstille brukerens spesifikasjon. På denne måten ønsker en å kunne lage systemer for anvendelser som i dag ikke har noen (god nok) løsning.

Hva lærer du?

Gi studentene en innføring i kunstig evolusjon og hvordan dette kan anvendes til maskinvaredesign.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF1400 – Digital teknologi (nedlagt)

Overlappende emner

5 sp overlapp mot INF-EHW

Undervisning

2 timer forelesning hver uke. Det kan gis obligatorisk(e) oppgave(r).

Det kreves en viss mengde studenter for at det skal holdes ordinær undervisning, ellers holdes emnet som selvstudium. Beslutningen om undervisningsformen til emnet tas i etterkant av emneopptaket.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-EHW. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Morten Hartmann

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Dette emnet erstattes av INF3490 – Biologically inspired computing (videreført) fra og med høsten 2010.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)