TEK9540 – Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvanteinformasjon, kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon for studenter med bakgrunn i fysikk og/eller matematikk. Studenter med bakgrunn i informatikk kan også ta emnet dersom de har tilstrekkelig forkunnskaper i matematikk, spesielt kunnskaper i lineær algebra. Emnet fokuserer på den informasjonsteoretiske delen av kvanteinformasjon, heller enn fysiske realiseringer.

Hva lærer du?

Studenter med fysikkbakgrunn vil fokusere på fysiske realiseringer av kvantekretser eller kvantekommunikasjons-protokoller, og/eller går mer i detalj innen kvanteinformasjonsteori og -analyse. Hver enkelt student kan på denne måten få tilpasset emnet til bakgrunn og interesser til en viss grad.

Studenter uten fysikkbakgrunn tilsvarende FYS4110 - Moderne kvantemekanikk vil gis en introduksjon til kvantemekanikk med utgangspunkt i lineær algebra: evolusjon, målinger, tetthetsoperatorer. Einstein-Podolsky-Rosen-paradokset, teleportasjon og Bells ulikhet.

Etter fullført kurs vil du ha

  • grundig kunnskap om kvantefysikk sett fra et informasjonsperspektiv.
  • kjennskap til kvantekretser, enkelte kvantealgoritmer, og feilkorrigerende koder. Videre har du gjort en kvanteberegning med en offentlig tilgjengelig kvantedatamaskin.
  • kunnskap om kvanteinformasjonsteori: Schmidt-dekomposisjon og rengjøring, avstandsmål og fidelitet, kvanteoperasjoner, entropi, Holevos grense, destillering av entanglement.
  • sett eksemper på protokoller innen kvantekryptografi og kvantekommunikasjon, med noe tilhørende analyse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om lineær algebra. Kurset vil forsøke å tilpasse kurset til varierende kunnskaper om kvantemekanikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (videreført)

Undervisning

Ledet selvstudium, i tillegg til selvstendige regneøvelser. Avhengig av antall studenter kan det bli aktuelt med enkelte forelesninger. Kurset har ingen obligatoriske aktiviteter eller oppgaver.

Eksamen

Det vil holdes en muntlig eksamen i slutten av semesteret. I tilfelle av mange kandidater, kan en skriftlig eksamen holdes i stedet.
Kurset har ingen obligatoriske aktiviteter eller oppgaver.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)