Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer grunnleggende teori og algoritmer for kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence), basert på intelligente agenter som et samlende begrep. AI-systemer benytter deklarativt representert kunnskap og spesifikke resonneringsmetoder, og kan bl.a. anvendes til design, beslutningsstøtte, diagnose og planlegging. Intelligente agenter er (semi-) autonome systemer som utfører oppgaver på vegne av brukere, og implementeres som regel ved hjelp av AI-teknologi. Følgende emner behandles: Generell innføring i kunstig intelligens, kunnskaps-representasjon og problemløsning, logikkbaserte systemer, inferensteknikker, kunnskapsbaserte systemer, planlegging og handling, beslutninger og usikkerhet, lærende systemer, grunnlagsproblemer og framtidsutsikter. Emnet fases ut og er fra og med høsten 2005 erstattet av UNIK4640, Semantisk teknologi.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i fagområdet kunstig intelligens (AI), slik at studenten skal bli kjent med de viktigste prinsipper og metoder innen AI.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kompetanse i logikk, programmering og algoritmeforståelse.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKI380.

Undervisning

3 timer forelesninger og øving pr. uke.

Eksamen

Skriftlig eksamen med bokstavkarakter, men ved få kandidater kan det bli holdt muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervist for siste gang høsten 2004.

Eksamen

Eksamen siste gang: Høst 2006 og Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk