Dette emnet er nedlagt

UNIK4610 – Numeriske metoder for konserveringslover i 1D

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg numeriske metoder for hyperbolske partielle differensiallikninger, med vekt på ikke-lineære problemer. Anvendelser vil i hovedsak bli hentet fra fluidmekanikk. Noen av temaene som blir behandlet er: Matematisk teori for konserveringslover. Den historiske utviklingen av numeriske metoder for disse problemene. Spesielle numeriske metoder for diskontinuerlige løsninger (sjokkproblemer), som for eksempel første og andre ordens Godunov metoder og front følgingsmetoder. Emnet gir en praktisk tilnærming til stoffet ved at studentene i stor utstrekning benytter numeriske metoder for å belyse teorien.

Hva lærer du?

Å gi studentene en innføring i teorien bak hyperbolske problemer og i numeriske metoder for disse. Emnet vil gi smakebiter på hva som skjer innen forskningsfronten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt) (MOD226) og INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført) (IN-NMFPD).

Overlappende emner

6 studiepoeng mot UNIKI-HYP I.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøvelse pr. uke.

Eksamen

Muntlig eksamen med bokstavkarakter, men ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet blir undervist for siste gang høsten 2004.

Undervisningsspråk

Norsk